Wkłady kominowe Alucerfol-K do kotłów kondensacyjnych

POMPOWANE WKŁADY KOMINOWE ALUCERFOL- K

SYSTEM DOPROWADZAJĄCY POWIETRZE DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH

ALU-CERFOL K, system doprowadzający powietrze do kotłów
kondensacyjnych to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala w
sposób bezinwazyjny przystosować murowany kanał
kominowy do wykorzystania w instalacjach powietrzno-spalinowych
nowoczesnych kotłów gazowych.
Technologia zastosowania nadmuchiwanego wkładu ALUCERFOL-K
pozwala na jego wykorzystanie w kanałach krzywych,
przewężonych, zanieczyszczonych, nieszczelnych.
Dzięki zastosowaniu nadmuchiwanego wkładu ALUCERFOL-K,
przy doprowadzeniu powietrza do komory spalania można
wykorzystać komin, który służył do odprowadzania spalin z
pieców węglowych, a którego użycie bez zapewnienia
czystości i szczelności jaką daje ALU-CERFOL nie byłoby
możliwe.

Nadmuchiwany system do doprowadzenia powietrza ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe
przywrócenie istniejącego komina do stanu czystości, umożliwiającego bezpośrednie doprowadzenie powietrza do
komory spalania przy tzw. poborze z szachtu. Dzięki zastosowaniu systemu ALU-CERFOL, kanał kominowy,
który był zanieczyszczony sadzą i nieszczelny, staje się idealnym szachtem kominowym do zasysu powietrza.
W tak przygotowany szacht można zamontować wkład kominowy spalinowy w dowolnej wersji- sztywny lub giętki tzw.
„spiro”. Na wylocie komina montowane jest zakończenie komina z zasysem powietrza, a w kotłowni przyłączane jest
przejście koncentryczne fi 60/100 lub fi 80/125. W ten oto sposób murowany, pierwotnie zanieczyszczony
kanał dzięki zastosowaniu systemu ALU-CERFOL, staje się przystosowany do podłączenia kotła kondensacyjnego.

 

Rozwiązanie ALUCERFOL-K pozwala przystosować kominy krzywe (załamane) bez rozkuć w miejscu krzywizn oraz wąskie (uniemożliwiające montaż wkładów koncentrycznych) do instalacji powietrzno- spalinowej.
Jest to obecnie najprostszy sposób na przystosowanie komina murowanego do współpracy z nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi.

System ALUCERFOL-K to obecnie najtańsze i najprostsze rozwiązanie dla kotłów
kondensacyjnych zapewniający:
▶ bezinwazyjny sposób montażu, także w miejscach załamań;
▶ prostą instalację;
▶ bezawaryjną pracę;
▶ pracę ze wszystkimi dostępnymi na rynku kotłami gazowymi kondensacyjnymi;
▶ zmniejszone zużycie gazu w stosunku do systemów kominowych z poborem
powietrza z zewnątrz.