Masa do uszczelniania kominów Cerkom Premium

 Masa do uszczelniania kominów Cerkom Premium 1

CERkom Premium to najnowszej generacji silikatowa masa uszczelniająca
do renowacji kominów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych .
Do tej pory zaprawy do uszczelniania kominów można było stosować do
pracy w trybie suchym gdzie temperatura spalin była wyższa niż 160 stopni.
Wychodząc na przeciw rynkowi i potrzebom naszych klientów udało nam
się stworzyć masę Cerkom Premium która charakteryzuje się podwyższoną
odpornością :  

– na wilgoć i kondensat
– na kwasy kominowe
– na wysokie temperatury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Zaprawę nanosi się na wewnętrzne ściany przewodów kominowych za
pomocą specjalnego urządzenia, jest to metoda tynkowania odśrodkowego
komina. Masa uszczelniająca do kominów CERkom Premium powstaje
ze starannie dobranych składników i charakteryzuje się dużą wydajnością
 oraz długim czasem pracy.
 

Zaprawa Cerkom charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością

do wewnętrznych ścian kominów i kanałów wentylacyjnych.

Jej skład i konsystencja po rozrobieniu znacznie ułatwia równomierne

rozprowadzenie , daje możliwość wypełnień głębokich ubytków,

ogranicza powstawanie rys skurczowych i w minimalny sposób wpływa

na wewnętrzny przekrój komina.

Masa CERkom Premium ma bardzo dużą trwałość, twardość  i nieścieralność.

Zalety masy CERkom:

 • odporna na wilgoć i kondensat;
 • odporna na kwasy kominowe;
 • dobrze wypełnia duże ubytki;
 • odporna na działanie wysokich temperatur ;
 • bardzo dobra przyczepność;
 • ograniczone powstanie rys skurczowych;
 • odporność na działanie SO2;
 • bardzo duża trwałość , twardość i nieścieralność;
 • duża wydajność;
 • długi czas pracy;
 • nie zawęża średnicy przewodu kominowego.

ZAPRAWA DO USZCZELNIANIA KOMINÓW – RECEPTURA

Receptura naszej masy uszczelniającej do kominów CERkom Premium
została opracowana wg sprawdzonej receptury stosowanej w krajach
skandynawskich przez doświadczonych ludzi  z wykorzystaniem wiedzy
o  najnowszych surowcach w chemii budowlanej i  ze ścisłą współpracą  
z laboratorium budowlanym. Masa CERkom Premium to wyrób
dopasowany  dla aktualnych potrzeb rynku kominiarskiego , a jakość
produktu potwierdzają wyniki badań laboratoryjnych , a także nasi
klienci.

Masa do uszczelniania kominów Cerkom Premium 3
MASA USZCZELNIAJĄCA CERkom Premium– ZASADY STOSOWANIA

Masę  CERkom Premium należy przechowywać w suchym pomieszczeniu
w oryginalnym opakowaniu oraz chronić ją przed wilgocią.
Okres przechowywania masy CERkom Premium w warunkach zgodnych
z podanymi wymaganiami wynosi  6 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.
Proces uszczelniania komina należy wykonywać w temperaturze
powyżej 3’C. Przed przystąpieniem do uszczelniania kominy powinny
być wyczyszczone i wolne od sadzy i kurzu. Wszelkie otwory
przyłączeniowe oraz kratki wentylacyjne powinny być zabezpieczone
przed zalaniem ich masą CERkom Premium. Dodatkowo przewody
kominowe powinny być zagruntowane bądź zmoczone wodą.

Masę CERkom Premium należy rozmieszać ręcznie lub mechanicznie z odpowiednią ilością zimnej wody aż do uzyskania jednolitej konsystencji a następnie zużyć w ciągu 1 godziny.

Masę CERkom  Premium nanosi się na wewnętrzne ściany przewodów
kominowych  za pomocą  specjalnego urządzenia tzw tynkowanie
odśrodkowe , szlamowanie. Proces uszczelnienia należy powtórzyć
2-3 krotnie w zależności od stopnia nieszczelności komina.
Po uszczelnieniu komina należy odczekać minimum 48 godzin aby
komin mógł być powtórnie użytkowany.

 

 

DANE TECHNICZNE MASY USZCZELNIAJĄCEJ:

 • Klasyfikacja wg. PN-EN 998-1 (R)
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach – kategoria CS II (1,5 do 5 MPa)
 • Maksymalna frakcja kruszywa (do 0,5 mm)Masa do uszczelniania kominów Cerkom Premium 5
 • Ilość wody potrzebna do rozmieszczania 20 kg suchej masy CERkom (około 7,5 l)
 • Gęstość objętościowa zaprawy związanej (około 1,83 g/cm3)
 • Czas przydatności do użycia po rozrobieniu wodą (około 1 godziny)
 • Zakres temperatur w trakcie prac od +3 stopnie celsjusza do 30 stopni celsjusza
 

Uwaga !!!

W związku z dużą liczbą zapytań o to czy masa Cerkom Premium zabezpiecza komin przed wnikaniem kondensatu, informujemy, że zgodnie z badaniami wykonanymi w laboratorium budowlanym zaprawa spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 13063-2+A1:2009 „Kominy – systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia” punkt normy : 5.1.3.1.3 , 5.1.3.1.4 oraz na podstawie wyników badań możemy stwierdzić, że wewnętrzne powierzchnie przewodów odprowadzających spaliny mokre wykonane z zaprawy renowacyjnej Cerkom Premium są odporne na działanie wody i kwasów.                                         Jednak sama technologia szlamowania komina nie pozwala na idealne pokrycie ścianek komina warstwą równomiernej grubości, co w połączeniu z mikropęknięciami spowodowanymi pracą komina nie daje możliwości pełnego zabezpieczenia komina przed agresywnym kondensatem. Szczególnie dotyczy to kotłów piątej klasy, gdzie ilość kondensatu w kominie jest nadmierna.

Celem stworzenia produktu była możliwość uszczelniania kominów (zabezpieczenia przed przenikaniem dymu) w warunkach pracy mokrej.