Hmota pro utěsnění komínů Cerkom Premium

 Hmota pro utěsnění komínů Cerkom Premium 1

 

 

 

 

 

 

CERkom Premium je silikátová těsnicí hmota nejnovější generace
pro renovování kouřových, spalinových a ventilačních komínů.
Dosud bylo možné malty pro utěsňování komínů používat pro
provoz v suchém režimu, kde teplota spalin byla vyšší než 160 stupňů.
Zohlednili jsme hlasy trhu a potřeby našich zákazníků a díky tomu se nám povedlo
vyvinout hmotu Cerkom Premium, která se vyznačuje zvýšenou odolností:

– na vlhkost a kondenzát
– na komínové kyseliny
– na vysoké teploty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Malta se nanáší na vnitřní stěny kouřovodů pomocí speciálního zařízení,
je to metoda odstředivého omítání komínu. Těsnicí hmota pro komíny CERkom
vzniká z pečlivě zvolených surovin a vyznačuje se velkou vydatností
a dlouhou dobou zpracovatelnosti.
 
 

Malta Cerkom se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí k vnitřním
stěnám komínů a ventilačních kanálů. Její složení a konzistence
po zadělání významně usnadňuje rovnoměrné rozprostření, umožňuje
vyplňování hlubokých úbytků, omezuje vznik smršťovacích trhlin
a minimálním způsobem ovlivňuje vnitřní průřez komínu.

 

Hmota CERkom Premium má velmi vysokou trvanlivost, tvrdost a otěruvzdornost.

Výhody hmoty CERkom Premium:

 • odolná proti vlhkosti a kondenzátu;
 • odolná proti komínovým kyselinám;
 • dobře vyplňuje velké úbytky;
 • odolná proti působení vysokých teplot;
 • velmi dobrá přilnavost;
 • omezený vznik smršťovacích trhlin;
 • odolnost proti působení SO2;
 • velmi vysoká trvanlivost, tvrdost a otěruvzdornost;
 • velká vydatnost;
 • dlouhá doba zpracovatelnosti;
 • nezužuje průměr kouřovodu.

MALTA PRO UTĚSNĚNÍ KOMÍNŮ – RECEPTURA

Receptura naší těsnicí hmoty pro komíny CERkom Premium
byla vyvinutá podle ověřené receptury používané ve skandinávských
zemích zkušenými lidmi s využitím znalostí o nejnovějších
surovinách ve stavební chemii a v těsné spolupráci se stavební laboratoří.
Hmota CERkom Premium je výrobek přizpůsobený aktuálním potřebám
komínářského trhu a kvalitu produktu potvrzují výsledky
laboratorních zkoušek a také naši zákazníci.

Hmota pro utěsnění komínů Cerkom Premium 3
TĚSNICÍ HMOTA CERkom Premium – ZÁSADY POUŽITÍ

Hmotu CERkom Premium skladujte v suché místnosti
v originálním balení a chraňte ji před vlhkostí.
Doba skladování hmoty CERkom Premium v podmínkách
odpovídajících uvedeným požadavkům činí 6 měsíců ode dne
výroby uvedeného na obalu.

Proces utěsňování komínu proveďte v teplotě vyšší než 3 °C.
Před zahájením utěsňování komíny musejí být vyčištěny
a prosté sazí a prachu. Veškeré připojovací otvory a větrací
mřížky musejí být zabezpečeny proti jejich zalití hmotou CERkom
Premium. Dále kouřovody musejí být natřeny penetračním přípravkem
nebo navlhčeny vodou.


Hmotu CERkom Premium rozmíchejte ručně nebo mechanicky s příslušným množstvím studené vody až do získání jednotné konzistence a pak spotřebujte během 1 hodiny.

Hmota CERkom Premium se nanáší na vnitřní stěny kouřovodů
pomocí speciálního zařízení pro tzv. odstředivé omítání, plavení.
Proces utěsnění opakujte 2 – 3krát podle stupně netěsnosti komínu.
Po utěsnění komínu vyčkejte nejméně 48 hodin, než komín bude
znovu používán.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE TĚSNICÍ HMOTY:

 • Klasifikace dle PN-EN 998-1 (R)
 • Odolnost v tlaku po 28 dnech – kategorie CS II (1,5 až 5 MPa)
 • Maximální frakce kameniva (do 0,5 mm) Hmota pro utěsnění komínů Cerkom Premium 5
 • Množství vody potřebné pro rozmíchání 20 kg suché hmoty CERkom (cca 7,5 l)
 • Objemová hmotnost ztvrdlé malty (cca 1,83 g/cm3)
 • Doba zpracovatelnosti po zadělání vodou (cca 1 hodina)
 • Rozsah teplot během prací od +3 stupňů C do 30 stupňů C