Hmota pro utěsnění komínů Cerkom

Hmota pro utěsnění komínů Cerkom

CERkom je silikátová těsnicí hmota pro renovování kouřových, spalinových a ventilačních komínů, které fungují v suchém režimu, kde je teplota spalin vyšší než 160° C. Hmota CERkom je odolná proti působení vysokých teplot a SO2.

Malta se nanáší na vnitřní stěny kouřovodů pomocí speciálního zařízení, je to metoda odstředivého omítání komínu. Těsnicí hmota pro komíny CERkom vzniká z pečlivě zvolených surovin a vyznačuje se velkou vydatností a dlouhou dobou zpracovatelnosti.

Malta Cerkom se vyznačuje velmi dobru přilnavostí k vnitřním stěnám komínů a ventilačních kanálů. Její složení a konzistence po zadělání významně usnadňuje rovnoměrné rozprostření, umožňuje vyplňování hlubokých úbytků, omezuje vznik smršťovacích trhlin a minimálním způsobem ovlivňuje vnitřní průřez komínu.

Hmota CERkom má velmi vysokou trvanlivost, tvrdost a otěruvzdornost.

Výhody hmoty CERkom:

 • dobře vyplňuje velké úbytky;
 • odolná proti působení vysokých teplot;
 • velmi dobrá přilnavost;
 • omezený vznik smršťovacích trhlin;
 • odolnost proti působení SO2;
 • velmi vysoká trvanlivost, tvrdost a otěruvzdornost;
 • velká vydatnost;
 • dlouhá doba zpracovatelnosti;
 • nezužuje průměr kouřovodu.

MALTA PRO UTĚSNĚNÍ KOMÍNŮ – RECEPTURA

Receptura naší těsnicí hmoty pro komíny CERkom byla vyvinutá podle ověřené receptury používané ve skandinávských zemích zkušenými lidmi s využitím znalostí o nejnovějších surovinách ve stavení chemii a v těsné spolupráci se stavební laboratoří. Hmota CERkom je výrobek přizpůsobený aktuálním potřebám komínářského trhu a kvalitu produktu potvrzují výsledky laboratorních zkoušek a také naši zákazníci.

TĚSNICÍ HMOTA CERkom – ZÁSADY POUŽITÍ

Hmotu CERkom skladujte v suché místnosti v originálním balení a chraňte ji před vlhkostí. Doba skladování hmoty CERkom v podmínkách odpovídajících uvedeným požadavkům činí 6 měsíců ode dne výroby uvedeného na obalu.

Proces utěsňování komínu proveďte v teplotě vyšší než 3 °C. Před zahájením utěsňování komíny musejí být vyčištěny a prosté sazí a prachu. Veškeré připojovací otvory a větrací mřížky musejí být zabezpečeny proti jejich zalití hmotou CERkom. Dále kouřovody musejí být natřeny penetračním přípravkem nebo navlhčeny vodou.

Hmotu CERkom rozmíchejte ručně nebo mechanicky se 7,5 litry studené vody až do získání jednotné konzistence a pak spotřebujte během 1 hodiny.

Hmota CERkom se nanáší na vnitřní stěny kouřovodů pomocí speciálního zařízení pro tzv. odstředivé omítání, plavení. Proces utěsnění opakujte 2 – 3krát podle stupně netěsnosti komínu. Po utěsnění komínu vyčkejte nejméně 48 hodin, než komín bude znovu používán.

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE TĚSNICÍ HMOTY:

 • Klasifikace dle PN-EN 998-1 (R)
 • Odolnost v tlaku po 28 dnech – kategorie CS II (1,5 až 5 MPa)
 • Maximální frakce kameniva (do 0,5 mm)
 • Množství vody potřebné pro rozmíchání 25 kg suché hmoty CERkom (cca 7,5 l)
 • Objemová hmotnost ztvrdlé malty (cca 1,83 g/cm3)
 • Doba zpracovatelnosti po zadělání vodou (cca 1 hodina)
 • Rozsah teplot během prací od +3 stupňů C do 30 stupňů C
Hmota pro utěsnění komínů Cerkom 1