Komínové vložky Alu-cerfol ventilační

Flexibilní komínová vložka typu Alu-Cerfol

Jsou určeny pro utěsnění ventilačních komínových kanálů. Vložka Alu-Cerfol má uplatnění ve všech obytných, veřejných, průmyslových a jiných budovách.

Díky své konstrukci se snadno přizpůsobí nejrůznějším tvarům ventilačních kanálů a po namontování vložka zajišťuje úplnou těsnost ventilačních kanálů.

Použití vložky Alu-Cerfol umožňuje úplně využít průřez komínu bez ohledu na jeho konstrukci a vyhnout se přitom dodatečným opravám komínů, tj. sekání, prorážení nebo vyzdívkám.

Kromě toho hladký povrch umožňuje zlepšení tahu, chrání stěny ventilačního kanálu proti vlhku. Jednou z největších předností je možnost použití vložek Alu-Cerfol v křivých ventilačních kanálech a to, že důlní otřesy, praskliny komínů nezpůsobují mechanické poškození povlaku vložky.

Komínové vložky Alu-cerfol ventilační 1Komínové vložky Alu-cerfol ventilační 3

Konstrukce Alu-Cerfol:

 • polyetylénová fólie
 • hliníková fólie s nanesenou tavitelnou polypropylénovou fólií
 • rozpěrná polyetylénová fólie (technologický rukáv)

Rozměry vložek Alu-Cerfol

 • Alu-Cerfol obvod do 48 cm
 • Alu-Cerfol obvod do 60 cm
 • Alu-Cerfol obvod do 72 cm
 • Alu-Cerfol obvod do 90 cm

 

 • Alu-Cerfol obvod do 120 cm – na objednávku
 • Alu-Cerfol obvod do 150 cm – na objednávku
 • Alu-Cerfol obvod do 180 cm – na objednávku

Délka vložek Alu-Cerfol 50 bm.
Moderní strojový park nám umožňuje vyrábět vložky Alu-Cerfol v různých rozměrech a délkách, díky čemuž se dá optimálně přizpůsobit vložky různým tvarům ventilačních kanálů a vyhnout se odpadům.

Komínové vložky Alu-cerfol ventilační 5Výhody vložek Alu-Cerfol:

 • rychlá montáž;
 • přizpůsobení tvaru komína (nezmenšuje průřez);
 • neinvazivní montáž v lomených komínech;
 • odolnost proti důlním škodám;
 • chrání stěny proti vlhku;

 

NÁVOD PRO MONTÁŽ Alu-Cerfol

 

 1. Montáži vložek musí předcházet hodnocení technického stavu ventilačních kanálů. Ventilační kanál očistěte ze všech nečistot, nánosů, vyčnívajících prvků tak, aby byla vyloučena možnost mechanického poškození rukávu. Je třeba zvolit vložku odpovídající obvodu ventilačního kanálu.

 2. Uřízněte vložku na příslušnou délku s přesahem cca 1 m.

 3. Vložte vložku do vhodně připraveného komínového kanálu směrem shora dolů (nebo naopak) a obracejte při tom zvýšenou pozornost, aby se uvnitř nezkroutila (ve směru shora se to dá provést pomocí zatíženého lana zavedeného do komínového kanálu a přivázaného ke spodní části vložky, které ji stáhne k místu napojení).

 4. Rozložte v místě připojení vložku takovým způsobem, aby bylo možné volně vložit koncovku kompresoru do rozpěrné polyetylénové fólie (technologický rukáv).

 5. Rozložte na výstupu komínového kanálu nad střechou vložku tak, aby bylo možné těsně uzavřít rozpěrnou polyetylénovou fólii.

 6. Po uzavření technologického rukávu nad střechou (ručně nebo pomocí pásky) lze zahájit pumpování vzduchu pomocí kompresoru od místa napojení. Nepřetržitě sledujte chování hliníkové fólie v místě napojení a upravujte její uložení.

 7. Pokud si jste jisti, že se vložka v místě připojení rozkládá rovnoměrně, je třeba maximálně napumpovat technologický rukáv pro získání jistoty, že se hliníková fólie rozložila rovnoměrně a maximálně.

 8. Po ověření, že vložka je namontována správně, přistupte k opracování (ořez a utěsnění) fólie nad střechou takovým způsobem, aby nebylo nožné pronikání srážkové vody dovnitř – těsné opracování v okolí komínových násad nebo bočních výstupů komínových kanálů.

 9. V místě připojení rovnoměrně rozložte a utěsněte fólii a zajistěte prohlubeň s příslušnou hloubkou na případně zkondenzovanou páru nebo namontujte kondenzátor.