Komínové vložky Alu-cerfol spalinové

Flexibilní komínová vložka typu Alu-Cerfol

Jsou určeny pro utěsnění spalinových a ventilačních komínových kanálů. Komínové vložky Alu-Cerfol-P se používají k odvádění produktů spalování z plynových topenišť do ovzduší, kdy teplota spalin nepřekračuje 250 st. Flexibilní, kovové vnitřní kanály slouží pro umisťování výhradně ve stávajících komínech při opravě nebo změně jejich průřezu. Vložka Alu-Cerfol-P je použitelná ve všech obytných, veřejných, průmyslových a jiných budovách.

Díky jejich konstrukci se snadno přizpůsobují k nejrůznějším tvarům spalinových a ventilačních kanálů a po namontování vložka zajišťuje úplnou těsnost kouřovodu.

Použití vložky Alu-Cerfol–P umožňuje plně využít průřez komínu bez ohledu na jeho konstrukci a vyhnout se při tom dodatečným opravám komínů, tj. sekání, prorážení či vyzdívání.

Kromě toho hladký povrch umožňuje zlepšení tahu, chrání stěny kouřovodu proti vlhku a agresivnímu působení spalin, je chemicky odolná, nenasákavá. Vložka je kyselinovzdorná, zajišťuje dokonalou protikorozní ochranu proti působení vody, organických kyselin, kyseliny sírové (H2S), kyseliny uhličité (H2CO3) a sloučenin dusíku. Jednou z největších výhod je možnost použití vložek Alu-Cerfol-P v křivých kouřovodech a to, že důlní otřesy, práskání komínů nezpůsobují mechanické poškození povlaku vložky.

Komínové vložky Alu-cerfol spalinové 1Komínové vložky Alu-cerfol spalinové 3

Konstrukce Alu-Cerfol:

 • polyetylénová fólie
 • tkanina ze skleněného vlákna
 • hliníková kyselinovzdorná fólie s nanesenou tavitelnou polypropylénovou fólií
 • rozpěrná polyetylénová fólie (technologický rukáv)

Rozměry vložek Alu-Cerfol

 • Alu-Cerfol -P obvod do 48 cm
 • Alu-Cerfol -P obvod do 60 cm
 • Alu-Cerfol -P obvod do 72 cm
 • Alu-Cerfol -P obvod do 90 cm

 

 • Alu-Cerfol -P obvod do 120 cm – na objednávku
 • Alu-Cerfol -P obvod do 150 cm – na objednávku
 • Alu-Cerfol -P obvod do 180 cm – na objednávku

Délka vložek Alu-Cerfol-P 50 bm
Moderní strojový park nám umožňuje vyrábět vložky Alu-Cerfol-P s pláštěm ze skleněného vlákna v různých rozměrech a délkách, díky čemuž se dají vložky optimálně přizpůsobit různým tvarům kouřovodů a je možno se vyhnout odpadům.

 

NÁVOD PRO MONTÁŽ Alu-Cerfol